Wie wij zijn

Het bedrijf achter de Total Cup®


Total Innovation ontwikkelt vanuit twee kernwaarden:
Verminderen van het risico op verslikken 
Behouden en bevorderen van de zelfstandigheid

Onze missie

De missie van Total Innovation B.V. is om de problematiek van dysfagie en de samenhang en impact op de mate van zelfstandigheid van een gebruiker tot een thema te maken waar aandacht voor is en het niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd dat de mens in staat is om veilig en zelfstandig te kunnen drinken.

Het is daarom van belang om gebruikers en de zorg inzicht te geven in de complexe zorgvraag die er speelt bij dysfagie en de relatie tot zelfstandigheid, welke aandachtspunten er herkend moeten worden om tegemoet te kunnen komen aan deze complexe zorgvraag om te komen tot verantwoorde zorg en verhogen van de kwaliteit van leven.

Daarbij zal ook aandacht gegeven moeten worden aan de inzet op een adequaat hulpmiddel als de Total Cup® in relatie tot gemaakte zorgkosten. Het bekend maken van een breed publiek met de Total Cup®, een gepatenteerde modulaire drinkbeker met slokdosering van 15 ml of 20 ml die een oplossing biedt voor ‘Minder verslikken en Meer zelfstandigheid’ en waarmee vragen rondom de impact van dysfagie – ernstige verslikproblematiek – en afhankelijkheid van zorg tijdens drinkmomenten en de gevolgen daarvan op de ervaren kwaliteit van leven opgelost kunnen worden.

Total Innovation B.V. heeft een duidelijke visie die wordt uitgedragen in de slogan en in het product Total Cup® 'Minder verslikken en Meer zelfstandigheid'. Onze missie is om toekomstige gebruikers en/of de mensen die rondom hen staan bekend te maken met het belang van de:

  • Risico’s van dysfagie (waaronder longontsteking);
  • Impact op verminderde zelfstandigheid en de relatie tot dysfagie;
  • Belangen om veilig en zelfstandig te kunnen drinken met een veilig hulpmiddel die een bijdrage levert aan de ervaren kwaliteit van leven;
  • Bewezen bijdrage van het concept van slokdosering uitgevoerd in de Total Cup®

Onze visie

Eten en drinken zijn een levensbehoefte van ieder mens. Het verdient een grote mate van aandacht en zorg waarbij plezier en interactie van groot belang zijn en ook individuele wensen en mogelijkheden optimaal worden benut.

Een stoornis van het slikken – dysfagie –  en afhankelijkheid van zorg in het dagelijks leven zijn van grote impact op de kwaliteit van leven. Hier moeten praktische productoplossingen voor geboden worden die tegemoetkomen aan iedere individuele vraag rondom eten en drinken in relatie tot verslikproblematiek en afhankelijkheid.

Aandacht voor dysfagie en het belang van zelfstandigheid moet topprioriteit krijgen in de zorg zowel vanuit visie van organisaties als betrokken paramedici, zorg op de werkvloer en bij betrokkenen.

Het uitgangspunt moet zijn dat de persoon met dysfagie in staat wordt gesteld om veilig en zelfstandig te kunnen eten en drinken, waarbij de mogelijkheden van het individu optimaal benut worden. Het is hiervoor nodig dat er in de omgeving ook voldoende kennis en kunde aanwezig is om de nodige begeleiding te bieden.

De toekomst biedt ieder mens de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunende producten die het dagelijks mogelijk maken om veilig en zelfstandig te kunnen eten en drinken.

In de wetenschappelijke literatuur en de dagelijkse praktijk lijkt er, ondanks aanwezigheid van informatie en hulpmiddelen, de vertaalslag en aandacht voor deze problematiek in de dagelijkse praktijk nog onderschat te worden.

Uit observaties in de praktijk wordt er nog met onvoldoende visie en beleid omgegaan met adviezen en hulpmiddelen tijdens eet-/drinkmomenten.

Dit uit zich in verkeerde keuze voor en gebruik van hulpmiddelen, het onvoldoende of niet opvolgen van adviezen gegeven door een expert (logopedist, ergotherapeut), het ontbreken van kennis en kunde bij zowel expert als verzorgend personeel. Dit leidt tot weinig inzicht of het geheel niet herkennen van bovengenoemde problematiek.

De ontwikkeling stap voor stap


VAN IDEE EN ONDERZOEK NAAR GOED WERKEND PRODUCT!

01. motivatie

Het risico op verslikken verminderen bij zelfstandig gebruik van een drinkbeker

02. VRAAG

Waarom vind ik geen geschikte drinkbeker?

03. IDEE

Het goede van verschillende drinkbekers in 1 drinkbeker bijeenbrengen

04. ONTWERP

  • Verminderen van het risico op verslikken
  • Zelfstandig te gebruiken
  • Modulaire opbouw

05. TOTAL CUP ®

Niet opvallend anders: Gebruik de Total Cup ® naar eigen wens!

Stéfanie van Hasselt


Bewegingswetenschapper en Ergotherapeut Stéfanie van Hasselt is ontwikkelaar van de Total Cup ®. Zij is meer dan 20 jaar werkzaam in de zorg met ouderen, psychogeriatrie, kinderen, eerste lijn, psychiatrie en mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2013 is zij directeur van Total Innovation B.V.


TOTAL staat voor het totaal van factoren die van invloed zijn op Minder verslikken en Meer zelfstandigheid.

INNOVATION is de beweging van innovatie. Een proces dat nooit stil staat

Total Cursus


Total Innovation biedt lezingen en workshops. Hierin wordt meer achtergrondinformatie geboden over dysfagie en het belang van zelfstandig kunnen drinken.

Al onze lezingen en workshops worden aansluitend gegeven op uw specifieke vraag en/of doelgroep. Meer informatie of een offerte kan aangevraagd worden via het contactformulier op onze website.

Neem Contact op

Total Innovation B.V.
Marsstraat 13
9742 EK GRONINGEN

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram